กลุ่มนิสิตจิตอาสา ม.นเรศวร ร่วมทำเต้านมเทียมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง 

      ปัจจุบันมีผู้หญิงที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเมื่อตรวจพบเจอต้องตัดเต้านมเป็นส่วนใหญ่เพื่อรักษาโรคนี้ ซึ่งผู้ป่วยเมื่อถูกตัดเต้านมจะรู้สึกขาดความมั่นใจกับสรีระที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้รู้สึกท้อแท้อยากอยู่คนเดียวไม่อยากเข้าสังคมเนื่องจากไม่มีกำลังใจ อีกทั้งเสื้อชั้นในสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีราคาแพง เนื่องจากวัสดุที่นำมาทำเสื้อชั้นในนั้นหากต้องการให้สวมใส่สบายต้องมีคุณภาพสูง ผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนจึงไม่สามารถหาซื้อเสื้อชั้นในที่เหมาะสมมาใส่ได้ ด้วยเหตุนี้ ทางกองกิจการนิสิตจึงได้ร่วมกับกลุ่มนิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดโครงการจิตอาสาเย็บเต้านมเทียม เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมขึ้น ณ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

      นางพรธิดา บุญยะโรจน์ หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวรกล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีแกนนำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีความรู้ความสามารถด้านเย็บปักถักร้อยมารวมตัวกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แบ่งปันน้ำใจให้แก่กัน อีกทั้งยังเป็นการฝึกสอนวิธีการเย็บเต้านมเทียมให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่โดนตัดเต้านม และเพื่อปลูกจิตสำนึก ส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย การแบ่งปัน การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน กิจกรรมมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนิสิตจิตอาสา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 150 คน  ซึ่งได้มีการนำเต้านมเทียมดังกล่าวบริจาคให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  โรงพยาบาลพุทธชินราช และ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ รวมแล้วกว่า 400 ชิ้น 

      ทั้งนี้ หากประชาชนมีความประสงค์จะขอรับเต้านมเทียม สามารถติดต่อได้ที่ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร  โทรศัพท์ 055 961211  หรือ แฟนเพจ จิตอาสามหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

424 total views, 4 views today