คณะเภสัชฯ ม.นเรศวร ปฐมนิเทศผู้ปกครองนิสิตใหม่ พร้อมให้ความรู้ปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น

 

 

      คณะเภสัชศาสตร์ จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองนิสิตใหม่ในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ซึ่งได้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแนะนำผู้บริหารและงานกิจการนิสิตฯ, แนะนำเงื่อนไขการเรียน, แนะนำทุนการศึกษา สวัสดิการสำหรับนิสิต และการบรรยายในหัวข้อ ปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น โดย ดร.นัฐพร โอภาสานนท์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง ภ 1311 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

188 total views, 1 views today