ม.นเรศวร จับมือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดการพลังงานแบบบูรณาการ

       เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ นายศรัณย์พงศ์ อาชว์สุนทร รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้เกิดการลงทุนและการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินงานรูปแบบบูรณาการร่วมกัน โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้ ทั้งในด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของมหาวิทยาลัยนเรศวรให้เกิดผลในทางปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีกว่า 30 คน ณ ห้องประชุมเสลา 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

News : 0345 

895 total views, 2 views today