ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท สาขา Public Policy (MPP), The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

        ด้วย The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท สาขา Public Policy (MPP) ซึ่งเป็นหลักสูตรคู่ขนานระหว่าง HKUST และ University of Washington และมีโอกาสได้รับการพิจารณาให้ทุน (เป็นการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน) ระยะเวลาศึกษา 2 ปี

        โดยผู้สนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว ขอได้โปรดศึกษารายละเอียด เงื่อนไข และคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบมาพร้อมนี้ หรือทางเวปไซต์ http://ppol.ust.hk หรือติดต่อ HKUST ทางอีเมล ppolmpp@ust.hk

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

742 total views, 1 views today