ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโครงการ “Japanese Government (MONBUKAGAKUSHO : MEXT) Scholarship for 2020”

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยแจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโครงการ
“Japanese Government (MONBUKAGAKUSHO : MEXT) Scholarship for 2020”
ให้แก่นักศึกษาชาวไทยผู้สนใจศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2563

รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

947 total views, 2 views today