ม.นเรศวร ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก เตรียมจัดกิจกรรม Running For NU 27 กรกฎาคมนี้

       เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนของจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยมี นายสุรชัย  มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการแถลงข่าว โอกาสนี้มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมแถลงข่าว ใน 2 ประเด็น โดยมีนางพรพรรณ ประมวลวุฒิรณ หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร แถลงข่าวในประเด็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร เตรียมจัดกิจกรรม Running For NU  27 กรกฎาคม 2562” จัดโดยชมรมอดีตผู้นำนิสิต ร่วมกับงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นิสิต บุคลากร ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วม และนำรายได้จากผู้สนับสนุนและรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งมอบให้มหาวิทยาลัยนเรศวร เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562

       ด้านนางสาวจุฑาชูพันธ์ สุขเกษมทวีโภค งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้แถลงข่าวในประเด็น กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “คิดถึง มน.” ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 30,000 บาท เพื่อนำภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกและที่ส่งเข้าร่วมประกวดมาเป็นคลังภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวรสำหรับใช้ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ และใช้ประโยชน์ในโอกาสงานสถาปนา 29 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดฯได้ ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน – 1กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้มีหน่วยงานราชการ และสื่อมวลชนแขนงต่างๆให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

740 total views, 1 views today