ประชาสัมพันธ์โครงการ Summer University 2019 ในระหว่างวันที่ 22 ก.ค – 8 ส.ค. 62

      ด้วย Aura Greičiūtė ตำแหน่ง Manager for communication ณ Mykolas Romeris University ประเทศลิทัวเนีย ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Summer University 2019 ในระหว่างวันที่ 22 ก.ค – 8 ส.ค. 62 โดยโครงการดังกล่าวได้จัดกิจกรรมใน 4 หัวข้อได้แก่ Communication, Culture, Heritage, และ Security โดยสามารถศึกษารายละเอียดโครงการได้ที่ http://summer.mruni.eu/?page_id=24

      ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://bit.ly/2FYtR7d โดยสามารถเลือกระยะเวลาและรูปแบบการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ หมดเขตรับสมัครในวันที่ 31 พ.ค. 62 (สำหรับ Early Bird) และ 10 มิ.ย. 61 (สำหรับผู้สมัครปกติ)

1,108 total views, 1 views today