โรงเรียน – ผู้ปกครอง จับมือ ร่วมเตรียมพร้อมให้หนูน้อยโรงเรียนสาธิตมน. ปฐมวัยฯ

       เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานการเปิดงานวันปฐมนิเทศผู้ปกครอง และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ปกครอง ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) พร้อมทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะกรรมการทรงคุณวุฒิ คุณครู และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน รวมทั้งผู้ปกครองเข้าร่วมกว่า 80 คน ณ ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

       กิจกรรมความร่วมมือหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองที่จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ร่วมกันระหว่างทางโรงเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนในด้านแนวทางการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นการบูรณาการการเรียนรู้ด้วยภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร English for Integrated Studies รวมถึงการพัฒนามนุษย์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานของชีวิตด้วยวัยแรกเริ่ม โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองได้มีส่วนในการสร้างพัฒนาการของเด็กๆ ร่วมกัน เพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตอย่างมั่นคงและมีความสุขของนักเรียน ตามแนวคิดของโรงเรียนที่ว่า “Sustainability is Equality” ความยั่งยืน คือ ความเท่าเทียม

1,426 total views, 2 views today