ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนภาษาอังกฤษ Intensive English Language Program

ด้วย Central Connecticut State University ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนภาษาอังกฤษ Intensive English Language Program
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยมีให้เลือกหลายช่วงเวลา ดังเอกสารแนบ

Download เอกสารแนบ 

377 total views, 1 views today