ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2563 – 2564 ให้แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย

ด้วยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (SEAMEO SEARCA) ประเทศฟิลิปปินส์

เสนอทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2563 – 2564 ให้แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครต่างๆได้ที่เว็บไซต์ http://searca.org/index.php/scholarship/graduatescholarship

โดยขอให้ส่งเอกสารการสมัครขอรับทุน ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ Download เอกสารแนบ

718 total views, 2 views today