ม.นเรศวร ร่วมพิธีบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองประจำปี 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคล

       เมื่อวันที่ เมษายน 2562 นางศิริมาศ เสนารักษ์ ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้แทนมหาวิยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองพิษณุโลกประจำปี 2562 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเป็นหลักชัยหลักใจ และ เป็นศูนย์รวมน้ำใจให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีของชาวจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งงานบวงสรวงสมโภชขึ้นในวันที่ เมษายน ของทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลและกระตุ้นให้ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกได้ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของศาลหลักเมืองพิษณุโลกซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ และ ประชาชนชาวพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ศาลหลักเมืองพิษณุโลกหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก  

       อนึ่ง ศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก ถูกสร้างขึ้นที่บริเวณริมแม่น้ำน่าน ฝั่งตะวันตก ตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก ออกแบบอาคารโดยกรมศิลปากร เป็นแบบยอดปรางค์ มีฐานกว้าง 16.60 เมตรสูง 10.65 เมตร โดยจัดสร้างขึ้นเมื่อวันที่ เมษายน พุทธศักราช 2540 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พระอิสริยยศของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรในขณะนั้น เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาทรงเปิดศาลหลักเมืองพิษณุโลก โดยเสาหลักเมืองพิษณุโลกทำจากไม้มงคลหลายชนิดประกอบด้วย ส่วน คือ ส่วนลำต้น จากโคนลำต้นถึงลูกฟัก ทำจากไม้ราชพฤกษ์ ส่วนที่ เป็นท่อนลูกแก้ว ทำจาก ไม้ชิงชัน ส่วนที่ เป็นส่วนยอด ยอดบัวตูมประกอบด้วยลูกแก้วทำจากไม้สักทองตายพราย และ ได้นำไปเข้าพิธีพุทธาภิเษกที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

NEW : 0277 

370 total views, 2 views today