ม.นเรศวร โชว์ผลงาน Art Thesis Exhibition 

     เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 17 “จุณเจิม: Art Thesis Exhibition ซึ่งเป็นการแสดงนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์ของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการ และสาขาวิชาออกแบบสื่อนวัตกรรม คณะสถาปัตยกรรม เพื่อเผยแพร่ผลงานทางศิลปะด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สื่อนวัตกรรม การแสดงแฟชั่นโชว์ สู่สาธารณชนทั่วไป ทั้งนี้มีผู้สนใจร่วมชมผลงาน เป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า พิษณุโลก 

« 4 ของ 4 »

News : 272 

 

657 total views, 6 views today