นิทรรศการ “การออกแบบเมืองจำลองสีเขียว (Green City Simulation)”   

     เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการ “การออกแบบเมืองจำลองสีเขียว  (Green City Simulation)  ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบในรายวิชาการออกแบบหัวข้อพิเศษ ของนิสิตชั้นปีที่ 4 กลุ่ม 2 (studio 2) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ซึ่งการจัดนิทรรรศการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานนิสิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สู่สาธารณชนทั่วไป ทั้งนี้มีผู้สนใจร่วมชมผลงานและวิธีตรวจงานแบบโครงการ (project base) “การออกแบบเมืองจำลองสีเขียว  (Green City Simulation)”  เป็นจำนวนมาก ณ บริเวณใต้อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

« 1 ของ 2 »

News : 270 

 

563 total views, 1 views today