บรรยากาศการเลือกตั้ง พลังคนรุ่นใหม่ ภายหลังเปิดหีบ ที่ ม.นเรศวรเป็นไปอย่างคึกคัก 

       วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ที่บริเวณ เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 13-27 ลานกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยนเรศวร  นิสิตผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต่างทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกันอย่างเนืองแน่น  ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการเปิดหีบเลือกตั้งและให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิตั้งแต่ช่วงเวลา 08.00 น. 

       ทั้งนี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดพิษณุโลก มีทั้งหมด 5 เขตเลือกตั้ง มีหน่วยเลือกตั้ง 1,270 หน่วย มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 690,326 คน มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส  จำนวน 157 คน จากทั้งหมด 40 พรรค โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์อยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอบางระกำ อำเภอบางกระทุ่ม และอำเภอเมือง ซึ่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่องจนถึงเวลา 17.00 น. 

602 total views, 3 views today