ผลิตภัณฑ์จาก ปอสา คว้าสุดยอดผลิตภัณฑ์ และ Popular Vote 

     วันที่ 19 มีนาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปีที่ 3 จัดงาน Cosmetic Fair ครั้งที่ 11 “ยายสำอาง 
คาร์นิวัล” ณ โถงอาคาร 1 ชั้น 1 (ฝั่งธนาคารกรุงศรีอยุธยา) ส่วนหนึ่งของรายวิชาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ใช้ในเครื่องสำอางเพื่อเป็นการให้นิสิตสร้างเสริมประสบการณ์ในการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติตั้งแต่การริเริ่มเลือกสมุนไพรและศึกษาข้อมูล กระบวนการสกัด กระบวนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์จนถึงการนำเสนอสินค้าแก่ผู้บริโภค ซึ่งภายในงานเต็มไปด้วย
ความน่ารักและน่าสนใจสำหรับผลงานที่ได้ร่วมจัดแสดง ประกอบด้วย 

     ผลิตภัณฑ์ จาก กระเจี๊ยบแดง ชื่อแบรนด์ Marmalade (มาร์มาเลด)
          
(1) peel-off mask Roselle exfoliant and improve skin lightening
          
(2) Marmalade brush on 

      ผลิตภัณฑ์ จาก กะเพรา ชื่อแบรนด์ Aime’ (ไอเม่)
          
(1) anti-acne night cream
          
(2) anti-inframmation essence 

     ผลิตภัณฑ์ จาก ถั่วเหลือง ชื่อแบรนด์ Ito (ไอโตะ)
          (1) soybean body scrub
          
(2) body mist 

     ผลิตภัณฑ์ จาก มะม่วงหาวมะนาวโห่ ชื่อแบรนด์ Rondé (รอนเด้)
          
(1) Karonda essential skin toner
          
(2) Karonda anti-aging serum 

     ผลิตภัณฑ์ จาก ปอสา ชื่อแบรนด์ Pafera intensive skincare (พาเฟอร่า อินเท็นซีฟ สกินแคร์)
          
(1) refleshing alcohol free toner
          
(2) whitening skin face serum
          
(3) bubble boost cleansing foam 

     ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ จาก ปอสา ชื่อแบรนด์ Pafera intensive skincare (พาเฟอร่า อินเท็นซีฟ สกินแคร์) สามารถคว้า 2 รางวัล ทั้งรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์ และรางวัล Popular Vote จากงาน Cosmetic Fair ครั้งที่ 11 “ยายสำอาง คาร์นิวัล” ซึ่งเป็นผลงานของนายวัชรพงษ์ ดงดอนนายณัฐพล สินทวีเสถียรนายปกรณ์ พิณนาน.ส.พรรณปพร พรมเวียงน.ส.ปวีณ์นุช ทับโทนน.ส. อินธิรา อิศรางกูล และน.ส.จุฑาทิพย์ พันธ์อินทร์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปีที่ 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

     ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

     สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4,115 total views, 3 views today