ม.นเรศวร จัดกิจกรรมบำบัดสุขภาพจิตใจตนเอง และเรียนรู้ช่วยเหลือนิสิตภาวะซึมเศร้า 

       เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการเปิดโครงการกิจกรรมบำบัดสุขภาพจิตใจตนเอง และเรียนรูช่วยเหลือนิสิตภาวะซึมเศร้า โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิต เป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบอย่างมากในการดูแลนิสิตภายในคณะ ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดความเครียดสะสมจากการปฏิบัติงานซึ่งบางครั้งผู้ปฏิบัติงานอาจไม่รู้ตัวว่ามีความเครียดสะสม อีกทั้งยังต้องได้รับความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปดูแลนิสิตโดยเฉพาะนิสิตที่มีภาวะซึมเศร้าที่นับวันยิ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยในการจัดกิจกรรมได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ แพทย์หญิงจันทร์เพ็ญ ขวัญศิริกุล จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายให้ความรู้ ณ ห้อง Main Conference กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร   

 

ขอขอบคุณภาพ  กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

963 total views, 1 views today