8 พันธมิตรมหาวิทยาลัยไทย จับมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย  มุ่งเป็นศูนย์กลางการในการวิจัยด้านดิจิทัล 

       เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สมาชิกเครือข่ายพันธมิตรด้านการวิจัยได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดสัมมนาเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการวิจัยคลัสเตอร์ดิจิทัล ครั้งที่ 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยระหว่างคลัสเตอร์ดิจิทัลกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร  และเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการให้คลัสเตอร์ดิจิทัลภายใต้เครือข่ายพันธมิตรด้านการวิจัยเป็นศูนย์กลางการในการวิจัยด้านดิจิทัล  

       ด้านพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก คุณเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล ปลัดจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และกล่าวเปิดงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งภายในงานจัดให้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ เรื่อง “Smart City for Elderly Care เรื่อง “Innovation City ในมุมมองของคลัสเตอร์ดิจิทัล” นอกจากนั้นยังมีการเสวนา เรื่อง “ความร่วมมือของแต่ละภาคส่วนเพื่อดำเนินโครงการ RUN : Innovation City Phitsanulok 

       ทั้งนี้มีนักวิจัยมหาวิทยาลัยเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย 8 มหาวิทยาลัย คลัสเตอร์ดิจิตอล ร่วมประชุมกว่า 60 คน ณ ห้องประชุมสัมมนาวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 

News : 0248 

 

395 total views, 1 views today