โครงการ Super Short-Term Programs (SSTP or Program C)

      ด้วย   UMAP IS ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการ Super Short-Term Programs (SSTP or Program C) โดยมีกำหนดการเปิดรับสมัครดังนี้

      1. Program C  (รับสมัคร มีนาคม-พฤษภาคม) 1st Cycle ระหว่างวันที่ 1 – 23 มีนาคม 2562 และ

      2. Program C (รับสมัคร มีนาคม-พฤษภาคม) 1st Cycle ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2562

      ขอให้นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียนเพื่อขอสร้างบัญชีส่วนตัว และกรอกข้อมูลตามกำหนดโดยต้องคลิก “Save and Submit” ในขั้นตอนสุดท้าย  จากนั้นผู้ประสานงานประจำมหาวิทยาลัยจะได้รับแจ้งอีเมล์เตือนการสมัครและเมื่อตรวจสอบแล้ว คลิก “Approve” ทั้งนี้ ขอให้ศึกษาจากข้อมูลจาก user manual

ตามเว็บไซต์ http://umap.org/usco/#institutuions-manual โดยโปรแกรมดังกล่าวสามารถรับนิสิตได้ไม่จำกัดจำนวน

Download เอกสารแนบ

374 total views, 1 views today