บัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวร ร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

       ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเดินทางไปเยือนเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่างไทยกับจีน นำโดยนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ซึ่งมีคณะอาจารย์และผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยเกริก ร่วมเดินทางไปเยือนจีนในครั้งนี้ 

       ทั้งนี้ ได้รับเกียรติให้เข้าเยี่ยมชมกิจการด้านบริหารจัดการศึกษา และผู้บริหารระดับสูงให้การต้อนรับ เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริหารจัดการหลักสูตร นิสิตนักศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ของ Zhong yuan University of Technology – The Education Department of He nan Province – Zheng xhou University และ Henan University of Economics and Law ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีกำหนดเดินทางไปราชการ เมื่อวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก    บัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวร 

 

  

273 total views, 1 views today