ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา “Amulets : พุทธคุณ – พุทธศิลป์ – พุทธพาณิชย์?”  

 

 

      คณะสังคมศาสตร์ เตรียมจัดโครงการเทใจรับใช้สังคม ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ Amulets พุทธคุณ  พุทธศิลป์  พุทธพาณิชย์? เพื่อส่งเสริมและสืบสานให้ความรู้ความเข้าใจในประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของพระเครื่อง วัตถุมงคล เบื้องต้น อีกทั้งมุ่งสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญในด้านของพุทธคุณ พุทธศิลป์ และพุทธพาณิชย์ในสังคมไทย ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562            เวลา 09.00  12.00 น. ณ ห้อง 2-311 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร  

       ภายในงานมีการเสวนาวิชาการหัวข้อ Amulets : พุทธคุณ – พุทธศิลป์ – พุทธพาณิชย์?”  โดย คุณโยธินตรีพัฒน์ (โย อยุธยา) คุณอิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา (ต้า PARADOX) และคุณธนวงวงศ์เครือมั่น ร้อมเชิญชมวัตถุมงคลหายากสายวัดสะแกอยุธยา  

       โอกาสนี้ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเบอร์โทรศัพท์ 055968674  

 

News : 0233 

310 total views, 1 views today