ม.นเรศวรร่วมวางพานพุ่มและถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” 

       วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก  นายประจินต์เมฆสุธีพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมวางพานพุ่มและถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”ในงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562  โดยนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 

       สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ได้จัดวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้  

       1. พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

       2. จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

       3. พิธีมอบ

       – ป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 1 แห่ง  

       – ใบอนุญาตศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 2 แห่ง 

       – ป้ายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 1 แห่ง 

       – หนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาชีพ (มาตรา 26) จำนวน 1 แห่ง 

       – หนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติระดับ 1 จำนวน 34 คน 

       – หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 10 คน 

       – มอบบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ.การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 จำนวน 10 คน และพิธีมอบ พระกริ่งนเรศวร รุ่น “มหาราช มหาบารมี ไพรีพินาศ” ให้กับสถาบันฯ 

       4. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 จำนวน 2 สาขาดังนี้

       – สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1

       – สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

       5. การฝึกอบรม สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมตามมาตรฐานISO 9606-1

       6. การประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

       7. การสาธิตอาชีพ การประกอบอาหารไทย/เครื่องดื่มสมุนไพร 

 

« 1 ของ 2 »

 

 

   

248 total views, 1 views today