มหาวิทยาลัย Mulawarman University ประเทศอินโดนีเซีย ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Darmasiswa Scholarship Program 2019

      ด้วย มหาวิทยาลัย Mulawarman University ประเทศอินโดนีเซีย ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Darmasiswa Scholarship Program 2019 และเปิดรับสมัครทุนให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยผู้สนใจเพื่อศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา นั้น

      ทั้งนี้ นิสิตผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้โดยตรงที่เว็บไซด์ http://darmasiswa.kemdikbud.go.id ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562

Download เอกสารแนบ

682 total views, 2 views today