ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย Asian Institute of Technology (AIT)

      ด้วย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย Asian Institute of Technology (AIT) จังหวัดปทุมธานี ได้แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และโครงการทุนเพื่อการศึกษาต่อ ณ คณะสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่บุคคลที่สนใจเพื่อรับการคัดเลือกทุนการศึกษาในสาขาวิชา ดังนี้

 1. สาขาการพัฒนาและความยั่งยืน

 2. สาขาการพัฒนาบทบาทหญิงชาย

 3. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

 4. สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง

 5. สาขาการวางแผนพัฒนาภูมิภาคและชนบท

 6. สาขาวิทยาการ การเตรียมความพร้อมบรรเทาและจัดการภัยพิบัติ

      ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ดังเอกสารแนบรายละเอียดเพิ่มเติม และกรอกใบสมัครออนไลน์ได้โดยตรงได้ที่เว็บไซด์ http://dds.ait.ac.th ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 และสามารถติดต่อข้อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-524-6378 หรือ 02-524-5668

994 total views, 1 views today