การประกวดแข่งขันระดับนานาชาติ Industrial Challenge (INCHALL) ประจำปี2019

         ด้วย Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)  ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันระดับนานาชาติ Industrial Challenge (INCHALL) ประจำปี2019 ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี โดยหัวข้อที่ใช้ในการจัดการแข่งขันในปีนี้ ได้แก่ “Learn Manufacturing to Achieve Cost Efficiency” ซึ่งเปิดรับสมัครและกำหนดตารางการแข่งขัน ดังนี้

เปิดรับสมัครออนไลน์วันที่ 14 มกราคม 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2562

การประกวดรอบแรก :  วันที่ 8-12 มีนาคม 2562

การประกวดรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2562

 

     ทั้งนี้ นิสิตผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ และสมัครได้โดยตรงที่ เว็บไซด์ www.iefairits.com/inchall หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ industrialchallengeits@gmail.com

Download เอกสารแนบ 1

Download เอกสารแนบ 2

Download เอกสารแนบ 3

482 total views, 1 views today