ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร

ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ด้านเลขานุการศูนย์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ดูรายละเพิ่มเติมได้ที่ : http://onesqa.nu.ac.th/?wpdmdl=571
ดาวน์โหลดใบสมัคร : http://onesqa.nu.ac.th/?wpdmdl=569

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ 

        ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://onesqa.nu.ac.th หรือขอใบสมัครด้วยตนเอง และยื่นใบสมัครได้ที่ งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 0-5596-1442

Download เอกสารแนบ

4,486 total views, 1 views today