ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ภายใต้โครงการ “2019 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students”

      ด้วยกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เสนอทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท และเอก ภายใต้โครงการ “2019 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students” โดยจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายแบบเต็มจำนวน ดังนี้

1. ค่าเทอม
2. ค่าใช้จ่ายรายเดือน

      ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ http://www.roc-taiwan.org/th_en/post/2632.html และขอได้โปรดศึกษาคุณสมบัติ เงื่อนไข และส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนผ่านคณะต้นสังกัดมายัง กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562 เพื่อนำส่งไปยังศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทยต่อไป

Download เอกสารแนบ

687 total views, 2 views today