โครงการ “2019 Taiwan ICDF International Higher Education Scholarship Program”

      ด้วย International Cooperation and Development Fund (ICDF) เสนอทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท และเอก ภายใต้โครงการ “2019 Taiwan ICDF International Higher Education Scholarship Program” โดยจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายแบบเต็มจำนวน ดังนี้

1. ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ
2. หอพัก
3. ค่าเทอม
4. ประกันสังคม
5. ค่าหนังสือ
6. ค่าใช้จ่ายรายเดือน

      ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ http://www.icdf.org.tw/public/Attachment/8122816114422.pdf และขอได้โปรดศึกษาคุณสมบัติ เงื่อนไข และส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนผ่านคณะต้นสังกัดมายัง กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2562 เพื่อนำส่งไปยังสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปต่อไป

Download เอกสารแนบ 1

Download เอกสารแนบ 2

Download เอกสารแนบ 3

908 total views, 1 views today