คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.นเรศวร จับมือภาคเอกชน ถ่ายทอดนวัตกรรมทางการเกษตร ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมการบรรยายและสาธิตเกี่ยวกับเครื่องมือลดต้นทุน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (โดรนทางการเกษตร) โดยได้รับเกียรติจาก นายปภังค์กร โชคทวีชัยเจริญ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เอสบีวัน แอนด์ ซีนส์โบ อินโนเวชั่น 99 จำกัด และทีมวิทยากร บรรยายและการสาธิต เกี่ยวกับการใช้โดรนทางการเกษตร การฉีดพ่นปุ๋ยและฮอร์โมนพืช ตลอดจนสารควบคุมศัตรูพืชด้วยโดรนทางการเกษตร ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ซึ่งโดรนทางการเกษตรสามารถทำให้ช่วยประหยัดได้หลายอย่าง   เช่น ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน ประหยัดน้ำ เป็นต้น รวมถึงการสาธิตการใช้โดรนเพื่อส่งเอกสารระหว่างอาคารภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งแสดงถึงนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ 

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า  ในอนาคตทางคณะจะมีการเปิดการเรียนการสอน “หลักสูตรเกษตรแม่นยำ” ในปีการศึกษา 2563    ซึ่งเปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 0-5596-2777 หรือ www.agi.nu.ac.th

 

News :  0194 

430 total views, 2 views today