ประเทศอิตาลีได้แจ้งประชาสัมพันธ์แก่มหาวิทยาลัยสมาชิกในเครือข่าย ASEA-UNINET เกี่ยวกับ UNIBS Scholarships

      ด้วย Prof. Dr. Roberto Ranzi ตำแหน่ง Rector’s Delegate for International Affairs ประจำ University of Brescia ประเทศอิตาลีได้แจ้งประชาสัมพันธ์แก่มหาวิทยาลัยสมาชิกในเครือข่าย ASEA-UNINET เกี่ยวกับ UNIBS Scholarships โดยสนับสนุนทุนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,500 ยูโร เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยผู้สนใจสมัครเข้ารับการสนับสนุนดังกล่าวจักต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาโทสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ณ University of Brescia และมีคะแนนภาษาอังกฤษในระดับ B2 ของ IELTS, TOELF หรือการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายคลึง

            โดยแบ่งออกเป็น 3 สาขารวมทั้งสิ้น 9 ทุนได้แก่  

1) Civil and environment engineering
2) Communication technologies and multimedia
3) Management (หลักสูตร International business และ Green Economy and sustainability)

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนดังกล่าวได้ที่ https://en.unibs.it/university/calls-and-notices-students-and-graduates/calls-scholarships-and-awards/masters-degree-programmes-ay-2019/2020-applicants-qualifications-obtained-non-eu-countries และอีเมล์ internationalstudents@unibs.it
โดยหมดเขตรับสมัครในวันพฤหัสบดีที่ 28 ก.พ. 62 (13.00 น. ตามเวลาประเทศอิตาลี)

Download เอกสารแนบ

664 total views, 2 views today