ประชาสัมพันธ์โครงการ Darmasiswa Scholarship Program (DSP) และเปิดรับสมัครทุนให้แก่นิสิต

      ด้วย มหาวิทยาลัย Sultan Agung Islamic University (UNISSULA) ประเทศอินโดนีเซีย ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Darmasiswa Scholarship Program (DSP) และเปิดรับสมัครทุนให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยผู้สนใจเพื่อศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา นั้น

      ทั้งนี้ นิสิตผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้โดยตรงที่เว็บไซด์ http://darmasiswa.kemdikbud.go.id ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562

 

Download เอกสารแนบ 1

Download เอกสารแนบ 2

 

 

367 total views, 1 views today