UMAP IS ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการ Super Short-Term Programs (SSTP หรือ Program C)

      ด้วย UMAP IS ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการ Super Short-Term Programs (SSTP หรือ Program C) โดยมีระยะเวลา 3 ช่วงดังนี้

1. 1st Cycle ระหว่างวันที่ 12 – 23 มกราคม 2562
2. 1st Cycle ระหว่างวันที่ 1– 23 มีนาคม 2562
3. 2nd Cycle ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2562

 

      โดยนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้งานบน http://usco.umap.org/std/ หรือสามารถเข้าดูรายละเอียดได้จาก http://umap.org

Download เอกสารแนบ

197 total views, 2 views today