ม.นเรศวร ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

วันที่ 9 มกราคม 2562 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจัดงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมนี้ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อขอพระบรมราชานุญาต จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2562 โดยงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 20 มกราคม 2562 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 

0145

508 total views, 2 views today