ม.นเรศวร จับมือ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม มุ่งบูรณาการด้านการวิจัยและพัฒนาสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

วันที่ 4 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัย กับกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย พล.ท.ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ร่วมลงนามในครั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพการวิจัย และพัฒนาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ และเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ ในการบริหารจัดการ และการบูรณาการด้านการวิจัยและพัฒนา สร้างนวัตกรรมใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เสริมสร้างศักยภาพงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ลดการนำเข้ายุทโธปกรณ์ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ ทรัพยากร และบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการผลิตและพัฒนาบุคลากร เพื่อการเพิ่มพูนความรู้ ที่ทั้งสองฝ่าย มีความสนใจร่วมกันพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน และปริมาณ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ณ ห้องประชุมสุพรรมกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร

566 total views, 2 views today