นายกสภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีแก่ “ผศ.พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์” ในฐานะบุคคลต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม  2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมมิโด กรุงเทพมหานคร ศ.นพ.ดร.กระแส ชนะวงศ์  นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมแสดงความยินดี แก่ ผศ.พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะบุคคลต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงโปรดเกล้าฯให้พลตรี กัลป์สรรค์ จันทรเสน อัญเชิญพระราชกระแสชมเชย และกระเช้าพระราชทานแสดงความยินดี   เนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติดี เป็นตัวอย่าง ให้แก่ประชาชนในด้านเศรษฐกิจพอเพียง  เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม  2561 ที่ผ่านมา

โดย ผศ.พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้พื้นที่รอบบ้านพักของตนเอง ทำเกษตรผสมผสานไร่นาส่วนผสมต่างๆ จนเป็นแหล่งเรียนรู้และบุคคลต้นแบบตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ยังได้ขยายผลของศาสตร์พระราชาให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีโอกาสเรียนรู้อีกด้วย

 

ขอบคุณภาพข่าวโดย คุณอำพรรณ์ วงศ์ลังกา

 

5,547 total views, 3 views today