การสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุน Ernst Mach Grant ประจำปี 2562 (Ernst Mach Grant 2019) เพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม หรือ ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย

     ด้วย Katrin Detter ผู้แทนจาก Vienna University of Technology ได้แจ้งประชาสัมพันธ์แก่มหาวิทยาลัยสมาชิกในเครือข่าย ASEA-UNINET เกี่ยวกับการสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุน Ernst Mach Grant ประจำปี 2562 (Ernst Mach Grant 2019) เพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม หรือ ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย สำหรับผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทและเอก

     โดยทุนดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ Post-doctoral Grants (Research Grants) ระยะเวลา 3-9 เดือน, Ph.D. Grants ระยะเวลา 3 ปี, Sandwich Grant (ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก) ระยะเวลา 9 เดือน และ Music Grant ระยะเวลา 9 เดือน โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่เกิน 1,000 ยูโร รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ Download

     ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนดังกล่าวได้ที่ www.grants.at หรือ www.asea-uninet.org และต้องสมัครออนไลน์เท่านั้นทางเว็บไซด์ www.scholarships.at ภายในวันที่ 31 มี.ค. 62

691 total views, 1 views today