เปิดงานอย่างอลังการการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์” 

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร ผู้ควบคุมทีม ผู้ตัดสินกีฬา คณะนักกีฬา ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน และผู้เข้าร่วมงานจากโรงเรียนสาธิตในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 21 สถาบัน ภายในงานจัดให้มี การแสดงโชว์เชียร์จากโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 4 ชุดการแสดง ประกอบด้วย การแสดงชุดที่ 1 “เราจะเชียร์เป็นแรงช่วย” การแสดงชุดที่ 2 “ต้อนรับด้วยปรีดา” และการแสดงชุดที่ 3 “เหล่านักกีฬาสาธิต” การแสดงชุดที่ 4 “ด้วยเปลวจิตแห่งเปลวเพลิง” (อัญเชิญคบเพลิง) เพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมชมการแสดงพิธีเปิดกว่า 1,000 คน ณ มหาวิทยาลันเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  

« 1 ของ 2 »

News : 0115 

791 total views, 3 views today