เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยภูมิภาค ประจำปี 2562

   ด้วยสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยภูมิภาค ประจำปี 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพิ่มพูนภาวะผู้นำและเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสถาบันการศึกษาในอเมริกาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4- 5 เดือน)

   กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศจึงขอเชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยนิสิตต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 และคะแนนภาษาอังกฤษ CEPT ในระดับ B1 คะแนน 30 ขึ้นไป เงื่อนไขอื่นๆ ขอให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่โครงการกำหนด สามารถศึกษารายละเอียดจากได้จาก Announcement for 2019-2020 Global Undergraduate Exchange Program พร้อมคุณสมบัติและวิธีสมัครแนบมาพร้อมนี้ นิสิตที่สนใจต้องกรอกใบสมัครออนไลน์ (Online Application) ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 1 มกราคม 2562 (05.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย)

ประสานงานได้ที่ คุณดวงจิต ยะตา กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
โทรศัพท์ 055 961645
E-mail: duangjitp@nu.ac.th

Download เอกสารแนบ

1,165 total views, 2 views today