NILA แชทบอทขั้นเทพ ฝีมืออาจารย์และศิษย์เก่า มน. คว้าแชมป์ LINE BOOT AWARDS ประเทศญี่ปุ่น 

 

       Dr. Antony Harfield อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ Charles Allen อาจารย์คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร และนางสาวสมจินตนา กอบุตร ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรหนึ่งในทีม And yet it compiles คว้ารางวัลชนะเลิศ LINE BOOT AWARDS 2018 ประเภท Business / Work ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จากผลงาน NILA (Naturally In LINE: Agile) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา 

       NILA (Naturally In LINE: Agile) คือ แชทบอท ที่จะช่วยจัดการกระบวนการทำงานแบบ Agile ผ่านการสื่อสารกันตามปกติของสมาชิกใน LINE group  โดย NILA จะฟังและวิเคราะห์บทสนทนาต่าง ๆ ที่ถูกพูดคุยกันผ่าน LINE แล้วใช้ AI ช่วยในการสร้าง แก้ไข  มอบหมาย หรือติดตามงาน ในโปรแกรมสำหรับติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาซอฟท์แวร์ อย่าง Jira ให้แบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถแสดงรายงานต่าง ๆตามที่ต้องการได้อีกด้วย ซึ่งคว้ารางวัล ชนะเลิศจากการแข่งขัน LINE HACK 2018  เมื่อวันที 15-16 กันยายน ที่ผ่านมา จึงเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปร่วมแข่งขัน LINE BOOT AWARDS 2018 ประเทศญี่ปุ่น และคว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท Business / Work 

News: 0110 

 

 

1,000 total views, 4 views today

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: