ม.นเรศวร ชวนร่วมบริจาคซื้อพันธุ์ไผ่ ในโครงการ “ปลูกไผ่ใช้สอย” 

       มหาวิทยาลัยนเรศวร  เชิญชวนร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อพันธุ์ไผ่ ในโครงการ “ปลูกไผ่ใช้สอย”บริเวณรั้วของมหาวิทยาลัย เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561  ซึ่งกองอาคารสถานที่จะได้รวบรวมพันธุ์ไผ่สายพันธุ์ชนิดต่างๆ อาทิ ไผ่กิมซุง, ไผ่รวก, ไผ่ตง, ไผ่ทอง, ไผ่ลายเสือ, ไผ่สีสุก ฯลฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจและสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวกับไผ่ ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

       ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจสามารถบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อพันธุ์ไผ่ได้ที่ กองอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวนฤมล พินิจกิจเจริญกุล โทรศัพท์ 0 5596 8008 

 

: : กำหนดการโครงการ “ผลิตปุ๋ยอินทรีย์” และโครงการ “คัดแยกขยะ” : :

 

: : กำหนดการโครงการ “ปลูกไผ่ใช้สอย” : :

 

 

293 total views, 1 views today