รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 4 อัตรา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ดังนี้ 

  1. ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาการเงินจำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ มายัง หน่วยบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 65000  ทั้งนี้สอบถามรายละเอียด ได้ที่ หน่วยบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 4818-9

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.personnel.nu.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 5596 4818-9 

 

News: 0089 

 

7,245 total views, 3 views today