ม.นเรศวร ร่วมกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 

         เมื่อวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2561  มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองบริการการศึกษาและกองกลาง ได้นำหลักสูตรจากทุกคณะเข้าร่วมการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ กิจกรรม OPEN HOUSE ม.เกษตรศาสตร์   รวมทั้งการจัดกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ในชื่อโครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  โดยภายในงานมีการแนะแนวการสอบคัดเลือก การเลือกคณะวิชาและแนะนำสาขาอาชีพต่างๆที่น่าสนใจ ซึ่งมีนักเรียนเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคกลางเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 

 

 

 

660 total views, 2 views today