หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สนใจผลงานวิจัยนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร 

         หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จังหวัดพิษณุโลก ให้ความสนใจผลงานวิจัยนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เตรียมหารือการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์  

         เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้นปีที่ 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอโครงงานวิจัย รูปแบบโปสเตอร์ รายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี รหัสวิชา 157499 จำนวน 28 ผลงานวิจัย ณ บริเวณโถงอาคาร 1 (ฝั่งห้องคอมพิวเตอร์) เวลา 09.00 – 16.00 น.  ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ (พิเศษ)  ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และแขกรับเชิญพิเศษจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง อาทิ 

         – โครงการประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
         – สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก
         – สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก
         – สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
         – สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก
         – สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดพิษณุโลก
         – สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
         – สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พิษณุโลก
         – สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 

         และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุดมดรณี จังหวัดสุโขทัย จำนวน 75 คน เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งหลายผลงานวิจัยได้รับความสนใจที่จะร่วมตกลงหารือการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไป  

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3,537 total views, 2 views today