พิธีส่งมอบและเปิดอาคาร Smart Building และอาคารสำนักงาน APST 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีส่งมอบและเปิดอาคาร Smart Building และอาคารสำนักงาน APST พร้อมด้วย คุณประเสริฐ ธรรมมนุญกุล ประธานบริหาร บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด คุณนท ธนพงพนธ์ ประธานกรรมการ บริษัท V.T. Marketing and Tools จำกัด และคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ซึ่งอาคารดังกล่าวดำเนินการก่อสร้างโดย บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด และบริษัท V.T. Marketing and Tools จำกัด โดยใช้เทคโนโลยีฐานรากแบบใหม่ “เข็มเหล็ก” ที่ช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้างจากฐานรากแบบเดิมลง สูงสุดถึง 5 เท่า  และภายในอาคารถูกออกแบบให้เป็น Smart Office โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อควบคุมความสะดวกสบายภายในออฟฟิศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับงานประชุมและเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านสมาร์ตกริดเทคโนโลยี อันจะเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถโดยเฉพาะทางด้าน Smart Grid Technology ต่อไป ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร   

News : 0068 

 

259 total views, 1 views today