ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Faculty of Nursing, Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย 

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Faculty of Nursing, Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย ประกอบด้วย อาจารย์ 3 คน และนิสิต จำนวน 4 คน เพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนทางการพยาบาลและวัฒนธรรม เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

News : 0052 

 

191 total views, 1 views today