ต้อนรับศาสตราจารย์ประจำ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น 

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ Professor Sakirai Yoshihide ศาสตราจารย์ประจำ Graduate School of Letters, Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสที่นำนิสิตปริญญาตรีและปริญญาโทจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 17 คน เดินทางมาเข้าร่วมโครงการภาษากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ ณ ห้องรับรองนเรศวร 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร  

News : 0051

201 total views, 1 views today