คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมมือกับนักวิจัยชั้นนำถ่ายทอดความรู้ในงานประชุมวิชาการ Natural Products – From Basic to Translation III (NPBT III) 2018 

 

เมื่อวันที่ 24 -25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องไชยานุภาพ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย คณะเภสัชศาสตร์  จัดการประชุมวิชาการ Natural Products – From Basic to Translation III (NPBT III) 2018: Health Products for a Better Quality of Life (ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น)” โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตยานุกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานพิธีในการเปิดการประชุม ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการที่ถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยก้าวสู่การต่อยอดทางวิชาการและภาคการผลิตจากการเปิดประสบการณ์จริงจาก 14 นักวิจัยชั้นแนวหน้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งโครงการประชุมวิชาการนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐที่มีความสนใจทางด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอีกทั้งเป็นการส่งเสริมนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาให้เรียนรู้การสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป   

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งหมายรวมถึง ผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอางและอาหารเสริม เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ทำรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมาก โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ประกอบไปด้วยสารสำคัญที่มีแหล่งกำเนิดมาจากธรรมชาติ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพวัตถุดิบจากธรรมชาติหลายชนิด เช่น วัตถุดิบที่ได้จากพืช และสัตว์ที่มีศักยภาพที่จะนำมาพัฒนา เป็นเภสัชภัณฑ์ เวชสำอาง และอาหารเสริมสุขภาพ เป็นต้น 

การประชุมวิชาการฯ ดังกล่าวถูกจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (COSNAT) และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมทางเคมี (CEIC-NU), ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัตกรรมทางเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล (PERCH-CIC), Faculty of Medicine and Pharmacy, University of Bourgogne Franche-Comté, France และ Faculty of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University, Japan รวมทั้ง Franco-Thai PHC Program  

ขอขอบคุณภาพจาก : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สามารถดาวโหลดภาพทาง https://goo.gl/wTHfWk 

 

 

230 total views, 1 views today