อธิการบดีม.นเรศวรลงพื้นที่บ้านสนามคลี พร้อมสนับสนุนต่อยอดรายได้ชุมชนอย่างยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยนเรศวรมีนโยบายในการสนับสนุนและพัฒนาพื้นที่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมอบหมายให้กองส่งเสริมการบริการวิชาการ กำหนดแผนการพัฒนาพื้นที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ทั้งนี้ หนึ่งในชุมชน ที่มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ต่อยอดการพัฒนาชุมชนมาโดยตลอดเป็นระยะ 3 ปีติดต่อกัน เพื่อมุ่งเน้นให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ นั่นคือ “บ้านสนามคลี”หมู่ที่ 6  ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ลงพื้นที่ “บ้านสนามคลี”ในครั้งนี้ เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับชุมชนในการร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความสามัคคีของคนในชุมชน จึงทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ของจังหวัดพิษณุโลก ต่อจากนี้ไป“สวนน้ำบึงบัว”จะเป็นแหล่งรายได้เสริมให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรยังพร้อม ต่อยอดความต้องการของชุมชน อาทิ การพัฒนา “บึงบัว” ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น และการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในชุมชน เป็นต้น 

ด้าน นายจรัญ แสงปรางค์ นายกเทศมนตรีตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า  ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้สนับสนุนทั้งงบประมาณและบุคลากร  เข้ามาช่วยเหลือ รวมทั้งทุกๆ หน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกที่ได้เข้ามาพัฒนา “ชุมชนท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถี” ซึ่งพัฒนาบนพื้นฐานของทรัพยากรชุมชนที่มีอยู่มาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในบริบทธรรมชาติของชุมชน  

“การพัฒนาบึงบัวในครั้งเป็นความร่วมมือที่เกินความคาดหมาย ทั้งระดับชาวบ้าน องค์กรภาคีเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร และหน่วยงานภาครัฐต่างได้เข้ามามีส่วนร่วมที่ช่วยกันพัฒนาด้วยการทำซุ้มนั่งเล่นรอบบึงบัว แพนั่งกลางน้ำ บ้านต้นไม้ ชิงช้า และสถานที่สำหรับถ่ายภาพให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก ตอนนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการแล้ว ” นายกเทศมนตรีตำบลสนามคลีกล่าว  

สำหรับสวนน้ำบึงบัวแห่งนี้ เป็นบึงน้ำธรรมชาติ มีพื้นที่ 159 ไร่ ตั้งอยู่ในตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ใกล้กับสำนักงานเทศบาลตำบลสนามคลี มีบรรยากาศร่มรื่นสวยงาม น้ำใสสะอาด และอากาศเย็นสบายเหมาะแก่การพาครอบครัวมาพักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งมีร้านจำหน่ายอาหารไว้บริการแก่นักท่องเที่ยวในราคาย่อมเยาอีกด้วย 

 

3,943 total views, 1 views today