สรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ต กริดเทคโนโลยี

สภามหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ต กริดเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2561

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ กองกลาง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 5596 2392

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ต กริดเทคโนโลยี 

1.  เรื่อง การกำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ต กริดเทคโนโลยี

2.  เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ต กริดเทคโนโลยี

ดาวน์โหลดใบสมัคร 

340 total views, 2 views today