โครงการ “2019 Spring Semester Exchange Program”  ณ Sias International University สาธารณรัฐประชาชนจีน”

      ในปี 2562 Sias International University ได้เสนอทุนให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ในระดับปริญญาตรี จำนวน 5 ราย เพื่อเข้าร่วมโครงการ “2019 Spring Semester Exchange Program”  ณ Sias International University สาธารณรัฐประชาชนจีน” ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2562 เป็นระยะเวลา 4 เดือน ณ Sias International University สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย Sias International University ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการรับเข้าศึกษา และค่าที่พัก ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศรัณยวุฒิ กังวาลวงศ์ไพศาล โทรศัพท์ 055-961646 Email: sarunyavudk@nu.ac.th

 

955 total views, 2 views today