ม.นเรศวร จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์

กองส่งเสริมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่น 10 ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 20 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรุงเทพฯ อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยในการอบรมครั้งนี้  มีทั้งการบรรยายในห้องเรียนและทัศนศึกษานอกสถานที่ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 44 คน โดยผู้สำเร็จการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร

ทั้งนี้ สำหรับคนที่สนใจอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่น 11 โดยจะเริ่มอบรมเดือนพฤศจิกายน 61

หลักฐานการสมัคร  

1. สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ

3. สำเนาทรานสคริป 3 ฉบับ

4. เอกสารอื่นๆ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส

5. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป

 

ค่าใช้จ่าย  

ค่าอบรม 39,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายดังนี้

1. เอกสารการบรรยาย

2. ที่พักระหว่างออกทัศนศึกษา

3. อาหารระหว่างออกทัศนศึกษา

4. อาหารกลางวันและอาหารว่าง ในวันเสาร์-อาทิตย์

5. เสื้อโปโล 1 ตัว

 

สถานที่สมัครและอบรม

มหาวิทยาลัยนเรศวร กรุงเทพฯ

อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 12 (ใกล้แยกราชประสงค์)

ลง BTS สถานีชิดลม ทางออก 6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร  โทร. 061-5699883 และ  086-3320442

1,205 total views, 3 views today